Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.01.2019 09:03:48 

LITVÍNOVSKÁ AMATÉRSKÁ SOUTĚŽ ODBÍJENKÁŘŮ

PRAVIDLA

 

 

L.A.S.O.
Litvínovská Amatérská Soutěž Odbíjenkářů
Pravidla soutěže
2011/2012

1. Řízení soutěže  
 
Každé z družstev má jednoho kapitána, jehož úkolem je zajistit řádné fungování družstva v soutěži, To znamená dát na vědomí název týmu, soupisku hráčů, kteří budou soutěž hrát a složit dle těchto pravidel požadované finance.

2. Počet družstev
 
Soutěž hraje 9 družstev. Místa, začátky a pořadatelé jednotlivých turnajů, včetně dalších podrobnějších informací jsou uvedeny v  Příloze č.1 - Termínový kalendář.
 
3. Systém hry
 
3.1. Základní část
Základní část soutěže bude mít 4 kompletní kola, rozložená do 8 turnajů. V těch se družstva utkají systémem každý s každým.
 
3.2. Nadstavbová část
 
Turnaje na antuce v květnu a červnu budou hrány následujícím způsobem. V den turnaje odehrají všechny týmy zápasy systémem každý s každým. Z časových důvodu bude hráno tie-breakově to je do 15b. (rozdíl výsledku 2 bodů zůstane zachován).  Zápas se bude hrát na 2 vítězné (nikoliv hrané) sety.
Pořadatel soutěž má  právo změny systému nadstavbové části !
 
3.3. Bodování zápasů a soutěže
 
Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do 25 bodů. Za stavu 24:24 se v zápase pokračuje dokud jedno z družstev nezíská dvoubodový rozdíl.

Bodování zápasů:
· 2:0   - vítěz 3 body, poražený 0 bodů
· 2:1   - vítěz 2 body, poražený 1 bod

O pořadí v soutěži rozhoduje :
· Počet dosažených bodů
· Vzájemný zápas
· Celkové skóre setů – rozdíl
· Vzájemné skóre bodů – rozdíl
· Celkové skóre bodů – rozdíl
· Los
 
Družstva jsou povinna nastoupit k zápasům do 15 minut po zahájení turnaje. Jakmile 15 minut po zahájení utkání jedno z mužstev nenastoupí k zápasu, neprovinivší se družstvo vyhrává automaticky poměrem 2:0. Pokud v těchto pravidlech není uvedeno jinak hraje se tato soutěž podle platných volejbalových pravidel ČVS.

Bližší informace týkající se systému hry viz. Příloha č. 2

4. Hráči
 
Družstvo musí mít na hřišti minimálně 2 (dvě) ženy a maximálně 4 (čtyři) muži. Na hřišti musí hrát vždy minimálně 5 hráčů, jinak bude výsledek kontumován ve prospěch soupeře (2:0).
Soutěže se mohou zúčastnit pouze amatérští, rozuměj neregistrovaní, hráči.
 
Pozn. Vzhledem ke složitosti definice úrovně registrovaných pro naši soutěž a ke složitosti následné kontroly žádám všechny týmy aby nastupovaly ve složení, které je v duchu názvu celé soutěže – to je Litvínovská Amatérská Soutěž Odbíjenkářů, tzn s neregistrovanými hráči - týká se zejména mužů, juniorů a kadetů

 


5. Soupiska
 
Na soupisce bude vyplněn název týmu, jména kapitána týmu a kontakty na kapitána. Další kontakty nejsou povinné. Dále bude vyplněno jméno a příjmení každého hráče v týmu  Na hřišti mluví za družstvo pouze kapitán družstva. Každý hráč může být na soupisce pouze jednoho družstva. Jakákoliv změna soupisky bude odsouhlasena kapitány ostatních družstev. Vyplněná soupiska musí být odevzdána vedoucímu soutěže nejpozději den prvního turnaje sezony,  před započetím hry.
 
6. Rozhodčí
 
Rozhodčí jsou vždy 2 hráči z jednotlivých družstev určení k rozhodování soutěžních zápasů. Ručí za zapsání výsledků do tabulky příslušného turnaje.
 
7. Poplatky a sankce
 
Jednorázový poplatek za start v sezóně 2012/2013 činí 6500,-Kč, který musí být uhrazen do 26.8.2012. Jednotlivá družstva mají možnost si způsob platby, eventuelně potvrzení o platbách domluvit s vedoucím soutěže. Podrobnější data a kontakty jsou uvedeny níže. Družstvo, jež do příslušného termínu neuhradí platbu za startovné bude nahrazeno jiným zájemcem, který požadované podmínky splní.

8. Vedoucí soutěže
 
Lenka Šitinová
Číslo účtu               102 748 626 / 0300
e-mail                       lsitinova@seznam.cz
telefon                     +420 736 505 328 
 
 
9. Závěr
 
S pravidly byli seznámeni všichni kapitáni zúčastněných družstev a bez výjímky s nimi souhlasí..
 
v Litvínově dne 31.7.2012
 

 

TOPlist